Research Catalog

 • De project smeedende kooplieden, of De belegde comparietie, tot opbouw van de in verval zynde koophandel in America gestoord, ende bedrooge gieregaart. Bly-spel. Uyt het Engels vertaald.

  • Text
  • Amsterdam, By de meeste boekverkoopers, 1777.
  • 1777
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *KL (Project smeedende kooplieden)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Mama (Dramatische schets inéén bedrijf), door Marie van Zeggelen ...

  • Text
  • Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel [1926]
  • 1926
 • De heks van Overholland; of, Eene schaking aan de vecht. Klucht, ontleend aan eene oude kroniek, in 5 bedrijven.

  • Text
  • Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1916.
  • 1916-1910
 • Monzongo, of De koningklyke slaaf. Treurspel. Door Nicolaas Simon van Winter.

  • Text
  • Te Amsterdam, By P. Meijer, 1774.
  • 1774
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *KL (Winter, N. S. van. Monzongo)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • "Vondelina" de nieuwe damestooneelclub; klucht in twee bedrijven, door Jos. Timmermans ...

  • Text
  • [Venlo, H. Lebesque, 19--?]
  • 19
 • De gierigaard van Palingdorp; kluchtspel in vier bedrijven, door Jos. Timmermans ...

  • Text
  • [Venlo, H. Lebesque, 19--?]
  • 19
 • De zoonden der ouders (mogen wij zwijgen). Familiedrama in 6 tafereelen (2 afdeelingen). Door Elise Poons--v. Biene ...

  • Text
  • Naarden, Haverman, 1923.
  • 1923
 • Strijd. Spel van den Mammon in vier bedrijven, door Simon Augura.

  • Text
  • Zaandijk, J. Heijnis Tsz. [1923]
  • 1923
 • Zielestrijd; drama in drie bedrijven (voor damestooneelclubs), door Jos. Timmermans ...

  • Text
  • [Venlo, H. Lebesque, 1923]
  • 1923
 • Dames van de vischmarkt. Comische voordract voor twee dames. Door Jan Courage ...

  • Text
  • Drieborg, J. Bakker [1923]
  • 1923
 • Liefde, mystiek spel in vijf bedrijven, door Henri Bakels, met voorede von Dr. P.H. Ritter jr.

  • Text
  • Amsterdam, J. van Campen [1924]
  • 1924
 • De vliegende Hollander; of, De groote weddenschap; een blijmoedig spel in vier bedrijven, door Herman Heijermans.

  • Text
  • Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1920]
  • 1920
 • De Jantjes; volksschets in 5 bedrijven, door Herman Bouber, met liedjes van Louis Davids.

  • Text
  • Amsterdam, Van Munster [1924]
  • 1924
 • Z.B.B.H.H. (Zijn bezigheden buitenshuis hebbende.) Blijspel in drie bedrijven, door Archibald Laafs [pseud.]

  • Text
  • Zaandijk, J. Heijnis Tsz. [1922]
  • 1922
 • Na den vrede! Drama in drie bedrijven, door W.J. Eelssema.

  • Text
  • Drieborg, J. Bakker [1924]
  • 1924
 • De steek. Blijspel in drie bedrijven. Geheel vrj bewerkt naar de novelle van den Spaanschen scrijver Pedro A. de Alarçon, met gebruikmaking van de vertaling van wijlen Mejuffrouw Adèle Godoy, door Suze la Chapelle-Roobol. Het derde bedrijf is in twee afdeelingen verdeeld ...

  • Text
  • Naarden, Haverman's Moderne Tooneel-Bibliotheek [1924]
  • 1924
 • Voorheen (of nog?) en thans (of nog niet?); eind-examenspel in een bedrijf, door J.H. Pfersich, E.W. Nenema, J.S. Bartstra en Charivarius [pseud.]

  • Text
  • Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1925.
  • 1925
 • Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel, vertoont in drie bedrijven; door J.A. Schasz, M.D. [pseud.]

  • Text
  • Te Utrecht, Bij G.T. van Paddenburg, 1778.
  • 1778
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *KF 1778 (Hoen, P. 't. Engelsche en Amerikaansche kaart-spel)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • De misrekening, zijnde een tweede vervolg op Het Engelsche en Americaansche kaart-spel, vertoont in vier bedrijven, door J.A. Schasz, M.D. [pseud.]

  • Text
  • Te Utrecht, Bij G.T. van Paddenburg, 1778.
  • 1778
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *KF 1778 (Hoen, P 't. Misrekening)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Het verdrag, zijnde het derde vervolg op Het Engelsche en Americaansche kaart-spel, in drie bedrijven, door J.A. Schasz, M.D. [pseud.]

  • Text
  • Te Utrecht, Bij G.T. van Paddenburg, 1778.
  • 1778
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *KF 1778 (Hoen, P. 't. Verdrag)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel, vertoont in vier bedrijven; door J.A. Schasz, M.D. [pseud.]

  • Text
  • Te Utrecht, Bij G.T. van paddenburg, 1778.
  • 1778
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *KF 1778 (Hoen, P. 't. Verdrukte wildeman)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • De geplaagde Hollander of De lastige nabuur. Verstoond in vier bedryven, door J.A. Schasz, M.D. [pseud.]

  • Text
  • Utrecht. G.T. van Paddenburg, 1779.
  • 1779
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *KF 1779 (Hoen, P. Geplaagde Hollander of De lastige nabuur)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • De nieuwe knecht; tooneelspel voor de jeugd, in 3 bedrijven, door M. van den Bosch ....

  • Text
  • 'su Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon [1927]
  • 1927
 • De omwenteling van 1813; historisch-dramatisch-allegorische voorstelling in drie afdeelingen, door P. Werthweijn ... en A. Grevenstuk ...

  • Text
  • Amsterdam, M. Smidt en W. Färber, 1865.
  • 1865
 • Het systeem Hahnemann; blijspel in drie bedrijven, door Jean Stapelveld.

  • Text
  • [Amsterdam] 1912.
  • 1912
 • De zeven-mijlslaarzen; tooneelspel, door J.A. Bletz.

  • Text
  • Bussum, A.A.M. Stols, 1927.
  • 1927
 • Huwelijksgeluk; blijspel in drie bedrijven, door Henri van Welgelegen.

  • Text
  • Scheemda, J. Bakker [1927?]
  • 1927
 • Zieleschemering van Ardjoeno en Soembodro, door Herbert Corpier. Tooneelspel in 4 actes.

  • Text
  • Amsterdam, Blikman & Sartorius [1927]
  • 1927
 • Het prinsesje van het groene eiland; Marker tooneelspel in drie bedrijven.

  • Text
  • Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1927.
  • 1927
 • Zwakke harten, Requisitoir, Démasqué; drie dramatische éénacters, door Henk J. Smit.

  • Text
  • Weltevreden, Visser & Co., 1927.
  • 1927
 • Greult-om; blispíl yn trije bidriuwen, fen Geert Teis Pzn [pseud. forfryske fen H.A. Verdenius.

  • Text
  • Ljouwert, W.A. Eisma Cz., 1928.
  • 1928
 • Elk mensch lopt mit 'n hoan. 'n Doodainvoudig dinkje in drei bedrieven, van Jan Drent.

  • Text
  • Potterwolle, Augustus, 1928.
  • 1928
 • Boer Hannes voor de radio. Samenspraak tusschen vijf personen ten dienste van gezellige bijeenkomsten, door J.G. Köhler ...

  • Text
  • Oostwolde, Z.J. Koning Gzn. [1928]
  • 1928
 • 't kan verkeeren; vroolijk spel in 3 bedrijven, door B. de Nie.

  • Text
  • Zwolle, H.H. Kok Bzn. [1929?]
  • 1929
 • De geluksbril voor bruidegom en bruid. Samenspraak op een bruiloft tusschen drie personen (2 heeren en 1 dame) door J. Keuning ...

  • Text
  • Oostwolde, Z.J. Koning Gzn. [1928]
  • 1928
 • Op crediet. Samenspraak tusschen vier personen ten dienste van Christelijke jongedochters-vereenigingen, door J. Keuning ...

  • Text
  • Oostwolde, Z.J. Koning Gzn. [1928]
  • 1928
 • Asschepoetster. Samenspraak tusschen vier personen ten dienste van Christelijke jongedochtersvereenigingen, door P. Toxopéus ...

  • Text
  • Oostwolde (Oldambt) Z.J. Koning [1928]
  • 1928
 • De geheimzinnige brief; kluchtspel in één bedrijf, door J.H. de Vries, voor 3 dames en 4 heeren.

  • Text
  • Gouda, P.J.W. Jongeneel [1929]
  • 1929
 • De vuurproef; kluchtspel in één bedrijf, door J.H. de Vries, voor 3 dames en 2 heeren.

  • Text
  • Gouda, P.J.W. Jongeneel [1929]
  • 1929
 • De gevolgen van een kiespijndoek; kluchtspel in één bedrijf, door J.H. de Vries. Voor 4 dames en 3 heeren.

  • Text
  • Gouda, P.J.W. Jongeneel [1929]
  • 1929
 • Flirtation. Oorspronkelijk Nederlandsch tooneelspel in vier bedrijven, door E.R. Boav.

  • Text
  • [Bandoeng, Van Dorp, 1928]
  • 1928
 • Brommeijer en zijn personeel. Samenspraak tusschen drie personen, ten dienste van reciteer-, jongelings- en zangvereenigingen, door W.G. Aldershoff ...

  • Text
  • Oostwolde (Oldambt) Z.J. Koning Gzn [1929]
  • 1929
 • De visschersvrouw. Samenspraak tusschen vier personen ten dienste van Christelijke jongedochtersvereenigingen, door M. Beversluis ...

  • Text
  • Oostwolde (Oldambt) Z.J. Koning [1928]
  • 1928
 • Absoluut pijnloos; of, De eerste patiënt van een tandarts. Blijspel in één bedrijf, door H.R. Oolgaard Snijder.

  • Text
  • Velp, P. van Belkum Az [1926]
  • 1926
 • Een liefdeshistorie; blijspel in één bedrijf, op veler verzoek in het Hollandsch overgezet, naar den 8sten druk van mijn in de Grönneger spraok verschenen kluchtspel "Harm op vrijersvouten;" ten dienste van 3 heeren en 4 dames.

  • Text
  • Scheemda, J. Bakker [1925]
  • 1925
 • Op patrouille! Kluchtspel met zang in één bedrijf, door G. Seijen.

  • Text
  • Scheemda, J. Bakker [1926]
  • 1926
 • Medea; treurspel: door Jan Vos.

  • Text
  • Amsterdam, J. Lescailje, 1667.
  • 1667
 • Pro domo; romantisch tooneelspel in vijf bedrijven, door Jhr. A.W.G. van Riemsdijk. Opgedragen aan Louis Bouwmeester ...

  • Text
  • [Haarlem, J. Enschedé en Zonen, 1925]
  • 1925
 • Petemoei. Blijspel in één bedrijf, door Albert van Waasdijk.

  • Text
  • [Amsterdam] 1912.
  • 1912
 • De Herstelde fabrikant. Tooneelspel.

  • Text
  • Amsterdam, By D. Schuurman, boekverkooper, 1782.
  • 1782
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *KF 1782 (Herstelde fabrikant)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

Results from Digital Research Books Beta

Digital books for research from multiple sources world wide- all free to read, download, and keep. No Library Card is Required. Read more about the project.

See 121 results from Digital Research Books Beta