Research Catalog

 • Yu lou chun / [Qing] Baiyundaoren zhuan ; Li Zhongkai jiao dian. Ba mei tu / [Qing] Wumingshi zhuan ; Ke Yang jiao dian. Qing meng tuo / [Qing] HuishuiAnyangjiumin zhuan ; Xu Bing jiao dian.

  • Text
  • Xi'an : Taibai wen yi chu ban she, 2006.
  • 2006
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text ReCAP 09-38769Offsite
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Diamond leaves : artist books from around the world / chief editor, Xu Bing ; editor, Marshall Weber ; producers, China Central Academy of Fine Arts, Booklyn Artists Alliance, Artron Art Group = Zuan shi zhi ye : bai nian quan qiu yi shu jia shou zhi shu / zhu bian, Xu Bing ; [fu zhu bian, Maxie'er Weibo ; zhu ban, Zhongguo Zhong yang mei shu xue yuan , Meiguo Bulukelin yi shu jia lian meng , Ya Chang wen hua ji tuan ; [fan yi, Liu Bingyan, Sun Yue].

  • Text
  • Guilin Shi : Guangxi Shi fan da xue chu ban she, 2015.
  • 2015
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text MDTT+ 16-4307Schwarzman Building - Print Collection Room 308

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

 • Feng huang : Ouyang Jianghe shi ge chuang zuo : yu Xu Bing yi shu dui hua / Austin Woerner yi = Phoenix : A poem by Ouyang Jianghe : inspired by Xi Bing / translated by Austin Woerner.

  • Text
  • Hong Kong : MCCM Creations, 2014.
  • 2014
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text PL2891.U225 F462 2014gOff-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • "Zhonghua Renmin Gongheguo xian fa" zhu shi / Wang Dexiang, Xu Bing zhu.

  • Text
  • Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984.
  • 1984
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text KQK .W436Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Quan li he yi wu / Li Buyun, Xu Bing.

  • Text
  • [Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1986.
  • 1986
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text KQK .L49 1986Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Yi mi yang guang / Li Wei, Xu Bing zhu.

  • Text
  • Beijing : Zuo jia chu ban she, 2004.
  • 2004
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text PL2946.W34 Y56 2004Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Hong lou mao dun : "Hong lou meng" de sheng huo guan xi xue / Wang Wenjun, Xu Bing zhu.

  • Text
  • Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2010.
  • 2010
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text PL2727.S2 W3685 2010Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Lun zhi gong dai biao da hui zhi / Xiaoliang, Xu Bing.

  • Text
  • Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984.
  • 1984
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text 4422 6101Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
  FormatCall NumberItem Location
  Text RD5660.C6 H75 1984Off-site
 • Bi jiao fa ji chu zhi shi / Wu Daying, Xu Bing bian zhu.

  • Text
  • [Peking] : Fa lü chu ban she, 1987.
  • 1987
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text K559 .W8x 1987Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
  FormatCall NumberItem Location
  Text MLC-COff-site
 • Phoenix : A poem by Ouyang Jianghe : inspired by Xi Bing / translated by Austin Woerner = Feng huang : Ouyang Jianghe shi ge chuang zuo : yu Xu Bing yi shu dui hua / Austin Woerner yi

  • Text
  • Hong Kong : MCCM Creations, 2014.
  • 2014
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text PL2891.U225 F462 2014Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?

No results found from Digital Research Books Beta

Digital books for research from multiple sources world wide- all free to read, download, and keep. No Library Card is Required. Read more about the project.

digital-research-book
Explore Digital Research Books Beta