Research Catalog

Advanced Search

Displaying 22 of 22 results for undefined

Liu Ding / Li Tao, Yi Hui zhu bian.

Text

Beijing : Ren min chu ban she, 2002.

2002

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall Number*OVP 03-6091Item LocationOffsite
Request for On-site UseRequest Scan
How do I pick up this item and when will it be ready?

Zhongguo shao shu min zu gu dai jin dai wen xue zuo pin xuan / Li Tao ... [et al.] xuan bian.

Text

Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2005.

2005

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall Number*OVB 07-4833Item LocationOffsite

Xian Qin zhi Tang Wu dai hui hua yi shu / Zhang Shuheng, Li Tao zhu bian.

Text

Huhehaote : Yuan fang chu ban she, 2006.

2006

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall Number*OVL 07-1771Item LocationOffsite

Song dai hui hua yi shu / Zhang Shuheng, Li Tao zhu bian.

Text

Huhehaote : Yuan fang chu ban she, 2006.

2006

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall Number*OVL 07-1772Item LocationOffsite

Yuan dai hui hua yi shu / Zhang Shuheng, Li Tao zhu bian.

Text

Huhehaote : Yuan fang chu ban she, 2006.

2006

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall Number*OVL 07-1773Item LocationOffsite

Ming dai hui hua yi shu / Zhang Shuheng, Li Tao zhu bian.

Text

Huhehaote Shi : Yuan fang chu ban she, 2006.

2006

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall Number*OVL 07-2240Item LocationOffsite

Music data mining / edited by Tao Li, Mitsunori Ogihara, George Tzanetakis.

Text

Boca Raton : CRC Press, c2012.

2012

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberJME 12-162Item LocationPerforming Arts Research Collections - Music

Not available - Please for assistance.

Xiang Jiang xue lei : zhong yang hong jun chang zheng tu po si dao feng suo xian ji shi / Li Tao bian.

Text

Beijing : Chang zheng chu ban she, 2012.

2012

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberReCAP 13-30980Item LocationOffsite

Duo per se.

Audio

Baton Rouge, LA : Centaur, 2022.

2022-2021

1 Resource

Available Online

Access Naxos Music Library

Xi bu kai fa zhong Xizang ji qi ta Zang qu te shu xing yan jiu / zhu bian Ran Guangrong ; fu zhu bian Li Tao, Wang Chuan.

Text

Harbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2003.

2003

3 Items

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberHC428.T48 X42 2003 v.3Item LocationOff-site
FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberHC428.T48 X42 2003 v.2Item LocationOff-site
FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberHC428.T48 X42 2003 v.1Item LocationOff-site

Piling ji jiao zhu / Dugu Ji zhuan ; Liu Peng, Li Tao jiao zhu ; Jiang Yin shen ding.

Text

Shenyang : Liao hai chu ban she, 2006.

2006

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberPL2677.T85 P5 2006Item LocationOff-site

Deang zu : Luxi Santaishan Xiang Mengdan Cun / Deang zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Tang Zhilan, Li Tao.

Text

[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2001.

2001

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS797.86.M45 D43 2001Item LocationOff-site

Liu Ding / Li Tao, Yi Hui zhu bian.

Text

2002

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS778.L494 L48 2002Item LocationOff-site

Zhongguo shi ci ge qu yan chang yan jiu / Li Tao zhu.

Text

2011

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberMT90 .L47 2011 + CDItem LocationOff-site

Ke xue she hui zhu yi yi bai ti : zi xue kao shi zhi nan / Li Tao zhu bian.

Text

Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986.

1986

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberHX73 .K6273 1986Item LocationOff-site

Hua qiao ai guo xin / Li Dingguo zhu bian ; Li Tao fu zhu bian.

Text

[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she, 1990.

1990

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS732 .H77 1990Item LocationOff-site

Liu Ding / Li Tao, Yi Hui zhu bian.

Text

Beijing : Ren min chu ban she, 2002.

2002

1 Item

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS778.L488 L58 2002Item LocationOff-site

Hong He Yi zu wen hua yi chan gu ji dian cang / Li Tao, Pu Xuewang zhu bian ; Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou ren min zheng fu bian.

Text

Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2010.

2010

20 Items

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS731.Y5 H77 2010 vol.20Item LocationOff-site
FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS731.Y5 H77 2010 vol.19Item LocationOff-site
FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS731.Y5 H77 2010 vol.18Item LocationOff-site
View All 20 Items

Hong He Yizu wen hua yi chan gu ji dian cang / Li Tao, Pu Xuewang zhu bian ; Honghe Hanizu Yizu Zizhizhou ren min zheng fu bian.

Text

Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2010.

2010

8 Items

FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS731.Y5 H77 2010 vol.19Item LocationOff-site
FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS731.Y5 H77 2010 vol.18Item LocationOff-site
FormatCall NumberItem Location
FormatTextCall NumberDS731.Y5 H77 2010 vol.16Item LocationOff-site