Luật thòǹg mại Việt-Nam dẫn-giải. Lê-tài-Triển, chủ biên vói sụ ̀họp̀ tác của ... Nguyễn-vạng-Thọ ... [và] Nguền-Tân ...

Title
Luật thòǹg mại Việt-Nam dẫn-giải. Lê-tài-Triển, chủ biên vói sụ ̀họp̀ tác của ... Nguyễn-vạng-Thọ ... [và] Nguền-Tân ...
Author
Lê, Tài Triển
Publication
Saigon, Kim Lai ần quán [1972-73]

Items in the Library & Offsite


About 2 Items.
Still Loading More items...

Vol/DateFormatAccessStatusCall NumberLocation
v.1TextUse in libraryRequestVIE 929 LE v.1Offsite
v.2TextUse in libraryRequestVIE 929 LE v.2Offsite

Details

Additional Authors
Description
2 v. (xvi, 1366 p.); 21 cm.
Bibliography (note)
  • Bibliographical footnotes.
Processing Action (note)
  • committed to retain
Owning Institutions
Harvard Library