Research Catalog

新世纪的考古学 : 文化 , 区位 , 生态的多元互动

Title
 • 新世纪的考古学 : 文化 , 区位 , 生态的多元互动 / 主编许倬云 , 张忠培 ; 助理主编杨晶.
 • Xin shi ji de kao gu xue : wen hua, qu wei, sheng tai de duo yuan hu dong / zhu bian Xu Zhuoyun, Zhang Zhongpei ; zhu li zhu bian Yang Jing.
Author
 • "新世纪的考古学 :文化 , 区位 , 生态的多元互动" 学术会议 (2003 : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo)
 • "Xin shi ji de kao gu xue : wen hua, qu wei, sheng tai de duo yuan hu dong" xue shu hui yi (2003 : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo)
Publication
 • 北京 : 紫禁城出版社, 2006.
 • Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2006.

Available Online

Table of contents only

Items in the Library & Off-site

Filter by

1 Item

StatusFormatAccessCall NumberItem Location
TextRequest in advance CC101.C6 X562 2006Off-site

Details

Additional Authors
 • 许倬云, 1930-
 • Xu, Zhuoyun, 1930-
 • 张忠培.
 • Zhang, Zhongpei.
 • 杨晶.
 • Yang, Jing.
 • 中央研究院. 歷史語言研究所.
 • Zhong yang yan jiu yuan. Li shi yu yan yan jiu suo.
Description
4, 5, 573 pages : illustrations, maps; 27 cm
Alternative Title
 • 文化 , 区位 , 生态的多元互动
 • Wen hua, qu wei, sheng tai de duo yuan hu dong
Subject
Note
 • "'Xin shi ji de kao gu xue : wen hua, qu wei, sheng tai de duo yuan hu dong' xue shu hui yi was held iin Oct. 2003, by Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo" -- Pref. p. 3.
Bibliography (note)
 • Includes bibliographical references.
ISBN
 • 7800475026
 • 9787800475023
LCCN
2007351319
OCLC
 • 502840537
 • ocn502840537
 • SCSB-9652376
Owning Institutions
Columbia University Libraries