Polityka prywatności (Privacy Policy) Nowojorskiej Biblioteki Publicznej

 


Arabic | العَرَبِية  ·  Bengali | বাঙালি  ·  Chinese (Simplified) | 简体中文  ·  Chinese (Traditional) | 繁體中文  ·  English  ·  French | Français  ·  Haitian Creole | kreyòl ayisyen  ·  Korean | 한국어  ·  Polish | Polski  ·  Russian | Русский  ·  Spanish | Español  ·  Urdu | اُردُو


 

wersja poprawiona: lipiec 2021

1. Państwa prawo do prywatności

Prywatność jest niezbędna do korzystania z wolności słowa, myśli i zrzeszania się. Nowojorska Biblioteka Publiczna (New York Public Library, dalej: „NYPL” lub „Biblioteka”) dokłada starań, aby chronić Państwa prywatność — niezależnie od tego, czy są Państwo użytkownikami, gośćmi czy darczyńcami. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, jakie Państwa dane zbieramy i dlaczego to robimy.

Korzystanie z naszej witryny internetowej, uczestnictwo w naszych imprezach i programach, pobieranie naszych aplikacji na urządzenia mobilne, uzyskiwanie dostępu do naszych baz danych, odwiedzanie Biblioteki lub przekazywanie nam darowizn oznacza wyrażenie zgody na niniejszą Politykę.

Wyrażają Państwo zgodę, byśmy używali Państwa adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz adresu pocztowego w celu komunikowania się z Państwem w sprawie naszych programów, usług i działań związanych z pozyskiwaniem funduszy. Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork (NY CPLR Section 4509) i naszym własnym zobowiązaniem do zachowania Państwa prywatności informacje o materiałach, które Państwo wypożyczają, a także informacje, do których uzyskują Państwo dostęp, są utrzymywane w tajemnicy.

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo zmieniana — o wprowadzanych modyfikacjach będziemy informować, publikując je w naszej witrynie internetowej, więc zachęcamy do okresowego przeglądania aktualizacji. Będziemy informować o wprowadzanych istotnych zmianach przez oznaczanie w Polityce daty jej ostatniej aktualizacji, podawanie informacji w naszej witrynie internetowej, e-maile i/lub w inny sposób.

2. Jakie dane osobowe zbiera i przechowuje NYPL, dlaczego to robi i co się z tymi danymi dzieje?

Zbieramy informacje o Państwu na trzy sposoby:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • z automatycznie zbieranych dzienników zdarzeń w sieci,
 • za pośrednictwem plików cookie.

Zazwyczaj przechowujemy informacje tylko tak długo, jak jest to potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki oraz w celu doskonalenia usług Biblioteki. Niektóre informacje możemy przechowywać w systemach magazynów kopii zapasowych, w formie kopii papierowej lub zgodnie z wymogami prawa. Zbieramy od Państwa różnego rodzaju informacje, w zależności od tego, jak decydują się Państwo korzystać z usług Biblioteki i jakie informacje są potrzebne, aby zapewnić Państwu dostęp do tych usług. Zbieramy tylko tyle informacji, ile potrzebujemy do świadczenia usług, z których Państwo w danym momencie korzystają, i staramy się je jak najszybciej usuwać.

2.a Przekazywane przez Państwa informacje

Kiedy rejestrują się Państwo w celu założenia konta umożliwiającego korzystanie z usług Biblioteki lub otrzymania karty bibliotecznej, pojawia się prośba o udostępnienie nam pewnych informacji. Po rejestracji oferujemy możliwość przeglądania oraz — w miarę możliwości — aktualizowania, zmieniania i usuwania niektórych przekazanych nam przez Państwa informacji. Z możliwości tej można skorzystać na kilka sposobów:

 • zalogowanie się na koncie posiadacza karty w naszej witrynie internetowej,
 • telefoniczne zgłoszenie prośby o pomoc do naszego personelu pod numerem 1-917-ASK-NYPL,
 • wysłanie e-maila na adres gethelp@nypl.org;
 • udanie się do jednej z filii Biblioteki i porozmawianie z naszym personelem.

W przypadku dezaktywacji swojego konta karty bibliotecznej lub usunięcia kluczowych informacji, takich jak numer karty bibliotecznej, można utracić możliwość korzystania z pewnych usług Biblioteki, które wymagają rejestracji.

2.b Informacje zbierane i przechowywane automatycznie

Gdy korzystają Państwo z usług Biblioteki, takich jak witryna internetowa i aplikacje mobilne, nasze serwery komputerowe automatycznie zbierają i zapisują w formie elektronicznej informacje na temat takiego korzystania. I w tym przypadku dbamy o to, by zbierana była minimalna ilość danych potrzebnych do działania naszych usług. W większości przypadków nie przechowujemy tych danych. Czasem przeglądamy je w formie zagregowanej, ale nie koncentrujemy się na Państwu jako osobach. Do przykładów informacji, które możemy zbierać, można zaliczyć adres protokołu internetowego (IP) komputera, z którego Państwo korzystają; Państwa ogólnie określoną lokalizację; rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub urządzenia elektronicznego; datę, godzinę i czas trwania Państwa wizyty; witrynę internetową, którą odwiedzili Państwo bezpośrednio przed odwiedzeniem naszej witryny internetową; strony, które odwiedzili Państwo w naszej witrynie internetowej, a także wyszukiwania, które Państwo przeprowadzili, zapytania, które Państwo zgłosili, lub inne dane dotyczące interakcji. Należy pamiętać, że informacje te są zbierane w postaci zagregowanej, a nie w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych osób. Dodatkowe informacje na temat tych rodzajów informacji można znaleźć na naszej stronie „Więcej na temat prywatności”.

Jeśli korzystają Państwo z urządzenia dostarczonego przez Bibliotekę, możemy również zapisać kod kreskowy Państwa karty bibliotecznej, czas i długość sesji oraz odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Jeśli korzystają Państwo z naszej publicznej sieci Wi-Fi, możemy ponadto zapisać adres MAC oraz nazwę Państwa urządzenia Wi-Fi.

Pliki cookie. Plik cookie to mały plik danych wysyłany z przeglądarki internetowej do serwera internetowego i przechowywany na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Pliki takie są generowane przez witryny internetowe w celu personalizacji, a często również uproszczenia, dostępnych funkcji. Takie pliki cookie można wyłączać wedle własnego uznania. Zwykle możliwe jest dowolne usuwanie lub odrzucanie plików cookie przeglądarki za pośrednictwem ustawień przeglądarki lub urządzenia. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub odrzucenie plików cookie może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność usług Biblioteki.

Kamery monitoringu: Więcej informacji na temat nagrań z kamer monitoringu używanych w budynkach NYPL można znaleźć na stronie „Więcej na temat prywatności”.

2.c Ewidencja wypożyczeń dokonywanych przez użytkowników

Kiedy zakładają Państwo konto w celu uzyskania karty wypożyczalni Biblioteki, prosimy o podanie pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu oraz data urodzenia. Informacje te przechowujemy tylko dopóty, dopóki mają Państwo konto NYPL. W każdej chwili można zamknąć swoje konto, co spowoduje usunięcie wspomnianych informacji z naszego systemu wypożyczalni. Nawet jeśli mają Państwo aktywne konto w Bibliotece, nasze systemy zachowują informacje o Państwa ewidencji wypożyczeń tylko na czas wypożyczenia właściwych pozycji (książek, płyt CD itp.). Jeśli nie ma nieuregulowanych kar za wypożyczone materiały, usuwamy ewidencję właściwych wypożyczeń wkrótce po zwróceniu wypożyczonych materiałów.

Poza naszym systemem wypożyczalni w Bibliotece istnieją inne obszary — takie jak Research Division, jednostki NYPL prowadzące zajęcia edukacyjne czy jednostki odpowiedzialne za opracowywanie programów — gdzie przekazane przez Państwa informacje są przechowywane lub usuwane zgodnie z innymi wytycznymi. Takie inne wytyczne mogą być również stosowane przez angażowanych przez nas dostawców zewnętrznych. Prosimy w szczególności o zapoznanie się z punktem 3 („Dostawcy zewnętrzni oraz zewnętrzne witryny internetowe”), punktem 4.a („Dane osobowe wykorzystywane przez NYPL”) oraz punktem 4.c („Publiczne udostępnianie treści”).

3. Dostawcy zewnętrzni oraz zewnętrzne witryny internetowe

Biblioteka często korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług i technologii, aby lepiej świadczyć na rzecz Państwa niektóre ze swoich usług, w tym usług katalogowych, usług online, takich jak bazy danych, zajęcia i programy oparte na technologiach cyfrowych, kolekcje zdigitalizowane, strumieniowe przesyłanie multimediów, komunikacja z Państwem, współpraca, projekty itp. Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Państwa o tym, że w związku ze świadczeniem naszych usług korzystamy ze wsparcia firmy zewnętrznej. Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z takich usług, możemy być zmuszeni do udostępnienia Państwa danych takim podmiotom zewnętrznym, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług w imieniu NYPL. Możemy też zamieszczać linki prowadzące do usług lub treści podmiotów zewnętrznych. Korzystając z tych linków, można przekazywać informacje (w tym dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło) bezpośrednio danemu podmiotowi zewnętrznemu i/lub nam.

Korzystanie z tych usług oznacza przyjęcie do wiadomości, że NYPL nie ponosi odpowiedzialności za sposób zbierania lub wykorzystywania Państwa danych przez wspomniane podmioty zewnętrzne, a także wyrażenie zgody na takie wyłączenie odpowiedzialności.

Użytkownicy Biblioteki muszą rozumieć, że podczas korzystania z witryn zdalnych lub witryn podmiotów zewnętrznych występują ograniczenia ochrony prywatności, którą jest w stanie zapewniać Biblioteka.

Podejmujemy uzasadnione starania, aby zapewnić przestrzeganie Polityki prywatności NYPL przez ponadto zewnętrzne, a ponadto dbamy, aby przestrzegały one Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children's Online Privacy Protection Act). Stale monitorujemy i oceniamy takich dostawców, aby sprawdzać, czy ich polityka jest zgodna z naszymi wymaganiami wobec nich lub łączącymi nas formalnymi umowami.

Podejmujemy również uzasadnione starania w celu zapewnienia, że umowy i licencje Biblioteki oraz ustalenia dotyczące usług komputerowych świadczonych poza Biblioteką odzwierciedlają nasze zasady i zobowiązania prawne dotyczące prywatności i poufności danych użytkowników.

Biblioteka oczekuje od zewnętrznych usługodawców:

 • przestrzegania polityki prywatności Biblioteki;
 • świadczenia usług zgodnych z Ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie;
 • powstrzymywania się od zbierania lub udostępniania dodatkowych informacji o użytkownikach, innych niż te, które są potrzebne do świadczenia usług Biblioteki;
 • posiadania opublikowanej i powszechnie dostępnej polityki prywatności.

W przypadku negocjowania umów na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych usługi te muszą być również zgodne z naszymi wartościami związanymi z ochroną prywatności.

Istnieją przypadki, w których warunki użytkowania nie są negocjowane indywidualnie. W takich sytuacjach szkolimy pracowników podejmujących decyzje o zakupie, tak by byli oni świadomi naszych oczekiwań dotyczących prywatności i zachowywali czujność, dbając, by usługi były zgodne z naszymi wartościami.

Zewnętrzni dostawcy usług mogą zbierać i udostępniać Państwa dane, w tym:

 • świadomie podawane przez Państwa dane osobowe — obejmuje to sytuacje, w których rejestrują się Państwo w celu uzyskania dostępu do witryny, przekazują opinie i sugestie, proszą o informacje lub tworzą udostępnione treści;
 • inne informacje, które mogą nie być podawane przez Państwa świadomie, ale umożliwiają identyfikację Państwa tożsamości, takie jak adres IP, historia wyszukiwania, dane dotyczące lokalizacji oraz informacje o urządzeniu;
 • dane biometryczne, takie jak te umożliwiające rozpoznanie twarzy lub głosu (więcej informacji można znaleźć na stronie „Więcej na temat prywatności”);
 • informacje niepozwalające na identyfikację osoby — obejmują one reklamy na odwiedzanych przez Państwa stronach, analizy, informacje o przeglądarce (typ i język), dane plików cookie, datę/godzinę żądania, dane demograficzne, typ sprzętu/oprogramowania, dane interakcji, domeny obsługujące, odsłony stron oraz stronę internetową, którą odwiedzili Państwo bezpośrednio przed odwiedzeniem witryny podmiotu zewnętrznego;
 • pozostałe dane opisane w polityce prywatności i warunkach użytkowania dostawcy.

Więcej informacji na temat tych usług oraz rodzajów zbieranych i udostępnianych danych można znaleźć w warunkach użytkowania i politykach prywatności dostępnych w witrynach internetowych dostawców. Jeżeli nie akceptują Państwo warunków użytkowania i polityk prywatności tych podmiotów zewnętrznych, mogą Państwo zrezygnować z korzystania z ich usług. Prosimy o poświęcenie czasu na dokładne zapoznanie się z nimi.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności wszystkich witryn internetowych lub usług podmiotów zewnętrznych, z którymi wchodzą Państwo w interakcje za pośrednictwem usług Biblioteki. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki prywatności witryn internetowych lub usług podmiotów zewnętrznych, zawsze mogą Państwo zrezygnować z korzystania z nich.

Biblioteka proponuje również linki do zewnętrznych witryn internetowych, które nie są objęte umową lub znajdują się poza naszą bezpośrednią kontrolą. W takich przypadkach nie trzeba przekazywać tym podmiotom swojej karty bibliotecznej ani żadnych innych danych osobowych, aby korzystać z ich usług.

4. Jak są wykorzystywane moje dane osobowe i kto ma do nich dostęp?

4.a Dane osobowe wykorzystywane przez NYPL

Poniżej podano kilka przykładów sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych w celu świadczenia usług Biblioteki na Państwa rzecz (zależą one od tego, z których usług zdecydują się Państwo korzystać).

Wykorzystujemy:

 • weryfikację miejsca zamieszkania w związku z kartami bibliotecznymi;
 • dane osobowe w związku z ewidencją Biblioteki, zawierającą informacje dotyczące np. wypożyczeń książek, zapytań do biura pomocy i próśb o znalezienie pozycji o określonej tematyce, uiszczania kar i opłat, ankiet oraz kampanii promocyjnych i mających na celu pozyskiwanie środków;
 • Dane Logowania, Treści Udostępnione oraz Pliki Cookie w związku ze świadczeniem ulepszonych lub spersonalizowanych usług.
 • Kiedy rejestrują Państwo cyfrową kartę biblioteczną za pomocą swojego urządzenia mobilnego, sprawdzamy, czy znajdują się Państwo w naszym obszarze usług, poprzez sprawdzenie lokalizacji geograficznej Państwa urządzenia. Nie przechowujemy tych danych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie „Więcej na temat prywatności”.

4.b Dane zagregowane

Niekiedy informacje o Państwu zbierane za pośrednictwem naszych usług mogą być anonimizowane i łączone z zebranymi informacjami o innych użytkownikach, odwiedzających lub darczyńcach. Taki zanonimizowane i zagregowane dane w rozsądnym zakresie uniemożliwiają identyfikację Państwa tożsamości. Informacje, które kompilujemy w ten sposób, pomagają nam w administrowaniu usługami, analizowaniu użytkowania, zapewnianiu bezpieczeństwa oraz liczeniu nowych osób korzystających z usług Biblioteki. Pomaga nam to ponadto w poprawie obsługi użytkowników i pozwala Bibliotece promować swoją pracę wśród interesariuszy oraz darczyńców, a także zdobywać dodatkowe wsparcie dla naszych usług i zasobów.

4.c Dane osobowe udostępniane przez NYPL

 • Publiczne udostępnianie treści Jeżeli zdecydują się Państwo na udostępnianie treści lub komentarzy za pośrednictwem naszych programów bądź usług online, mogą one być publicznie dostępne. Jeżeli nie chcą Państwo udostępniać treści publicznie, być może można ograniczyć udostępnianie za pomocą ustawień prywatności (więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie „Więcej na temat prywatności”), ale nie zawsze jest to możliwe. Mogą Państwo usunąć niektóre udostępnione przez siebie treści, ale niektóre udostępnione treści interaktywne mogą pozostać powiązane z Państwem i/lub Państwa zarejestrowanym kontem użytkownika nawet po usunięciu Państwa konta. Warto więc o tym pamiętać, uczestnicząc w działaniach związanych z udostępnianiem treści za pośrednictwem usług Biblioteki. Dołożymy wszelkich starań, aby przed przesłaniem przez Państwa informacji (w momencie przesyłania / zgłaszania uczestnictwa) było jasne: a) czy informacje te zostaną upublicznione i b) czy po ich przesłaniu będą Państwo mieć kontrolę nad swoimi treściami.
 • Działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych. Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy Państwa danych osobowych, ale — zgodnie ze zwyczajem panującym wśród organizacji non profit — udostępniamy imiona i nazwiska oraz adresy pocztowe naszych darczyńców (wyłącznie) niektórym innym kulturalnym organizacjom non profit. Dzielenie się tymi informacjami z innymi renomowanymi organizacjami charytatywnymi jest najbardziej ekonomicznym sposobem oferowania naszych usług nowym użytkownikom, dzielenia się ofertą programową i pozyskiwania nowych darczyńców. Jeśli woleliby Państwo, aby Państwa dane nie były przekazywane innym organizacjom, (a) prosimy o kliknięcie tutaj w celu złożenia wniosku o wykluczenie z procesu wymiany danych lub (b) kontakt z Development Office, telefoniczny pod numerem 212-930-0653 lub e-mailowy pod adresem friends@nypl.org.
 • Fundatorzy i inni ofiarodawcy. Często jesteśmy w stanie zapewnić programy i usługi, na które w przeciwnym razie nie moglibyśmy sobie pozwolić, tylko dzięki hojnemu wsparciu darczyńców, fundatorów i innych ofiarodawców. Fundusze te są niekiedy uzależnione od spełnienia przez NYPL wymogów sprawozdawczych określonych przez darczyńcę, fundatora lub innego ofiarodawcę. Jeśli będą Państwo uczestniczyć w tych opcjonalnych programach i usługach, Państwa dane mogą zostać zawarte w raportach tworzonych w związku ze spełnianiem takich wymagań. Jeśli będzie to stosowne i wykonalne, w trakcie procedury rejestracji będziemy informować Państwa o nazwach i nazwiskach fundatorów oraz innych ofiarodawców powiązanych z takimi programami i usługami, a także o tym, jakie dane i informacje możemy być zobowiązani przekazywać.

5. Państwa wybór i zgoda

Większością danych można zarządzać w ramach swojego zarejestrowanego konta użytkownika, ale można też poprosić o pomoc naszych pracowników pod numerem telefonu 1-917-ASK-NYPL, wysyłając e-mail na adres gethelp@nypl.org bądź odwiedzając filię Biblioteki i rozmawiając z naszym personelem. Nasze systemy przechowywania danych są skonfigurowane w sposób, który pomaga nam chronić informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Dlatego zbierane przez nas dane są zapisywane (na tych samych zasadach, które przedstawiliśmy wyżej) również w systemach przechowywania kopii zapasowych. W związku z tym ewentualne aktualizacje, zmiany lub usunięcia Państwa danych albo preferencji mogą nie być od razu widoczne we wszystkich kopiach posiadanych przez nas informacji — dane takie mogą też nie zostać usunięte z naszych systemów przechowywania kopii zapasowych do czasu ich zaktualizowania i zastąpienia.

Więcej informacji na temat możliwości wyboru i kontroli nad danymi osobowymi można znaleźć na naszej stronie „Więcej na temat prywatności”.

6. Wnioski prawne

Niekiedy prawo wymaga od nas udostępnienia Państwa danych, np. w przypadku otrzymania prawidłowego pod względem formalnym wezwania do sądu, nakazu sądowego bądź innej decyzji sądu. W takich przypadkach będziemy udostępniać Państwa dane, jeśli:

 • w następstwie starannej analizy dojdziemy do wniosku, że otrzymane wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inna decyzja sądu spełnia warunki poprawności formalnej oraz że prawo, w tym stanowe przepisy dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w odniesieniu do ewidencji Biblioteki, faktycznie tego od nas wymaga.
  LUB
 • Biblioteka będzie stroną skarżącą
  LUB
 • będą występować okoliczności wymagające pilnego działania (np. nagły przypadek zagrożenia życia i śmierci lub ryzyko poważnych obrażeń fizycznych).

Jak wyjaśniono powyżej, obowiązuje nas przepis New York State CPLR Section 4509, który w sposób szczególny chroni dane użytkowników bibliotek.

Jeśli NYPL otrzyma prawidłowe pod względem formalnym wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub inną decyzję sądu dotyczącą danych użytkownika, zgodnie z naszą polityką powiadomi go e-mailem przed ujawnieniem jakichkolwiek danych, z pewnymi wyjątkami, takimi jak formalny zakaz kontaktu z użytkownikiem lub brak możliwości kontaktu z nim.

7. Dane dzieci

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA) reguluje zbieranie w Internecie informacji od dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie mieć możliwości korzystania z naszych usług online bez zgody rodzica lub opiekuna, zwłaszcza gdy ich dane osobowe mogą być zbierane automatycznie. Rodzice i opiekunowie dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, mogą przeglądać ewidencję prowadzoną przez Bibliotekę w odniesieniu do takich znajdujących się pod ich opieką dzieci.

Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 13 do 17 lat (włącznie) również mogą przeglądać ewidencję prowadzoną przez Bibliotekę w odniesieniu do swoich dzieci, ale muszą mieć na to zgodę takich znajdujących się pod ich opieką dzieci. Możemy współpracować z usługodawcami zewnętrznymi w celu udostępniania treści edukacyjnych dla dzieci. Rodzice i opiekunowie powinni zapoznać się z polityką prywatności usług takich podmiotów, zanim pozwolą znajdującym się pod ich opieką dzieciom na korzystanie z nich. Rodzice i opiekunowie mogą też być zobowiązani do podpisania dodatkowych formularzy zgody na zbieranie informacji o znajdujących się pod ich opieką dzieciach, zanim będą one mogły uzyskać dostęp do opcjonalnych programów i usług, takich jak nasze programy wymagające zapisów.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa nieletnich w Internecie można znaleźć w sporządzonym przez Bibliotekę zawiadomieniu „Bezpieczeństwo dzieci i nastolatków w Internecie”.

8. Komputery publiczne i urządzenia obsługujące łączność z Internetem

Biblioteka nie prowadzi rejestru Państwa działań na komputerach stacjonarnych lub laptopach udostępnionych przez Bibliotekę. Wszelkie zapisy historii przeglądania i aktywności są usuwane po wylogowaniu. Następny użytkownik nie ma wglądu w żadne Państwa dane. Więcej informacji można znaleźć na stronie „Więcej na temat prywatności”.

Wszystkie Państwa dane osobowe są usuwane w ciągu 24 godzin od zakończenia Państwa rezerwacji publicznego komputera. Tworzony jest anonimowy dziennik, który zawiera wyłącznie numer terminala komputerowego, godzinę rezerwacji i czas trwania sesji. Takie anonimowe statystyki rezerwacji pozostają w systemie.

Personel Biblioteki ręcznie kasuje historię z wszystkich urządzeń obsługujących łączność z Internetem, które wypożyczają Państwo z biblioteki (np. tabletów i czytników e-booków), natychmiast po ich zwróceniu.

9. Bezpieczeństwo danych i sieci

Biblioteka korzysta z programów monitorujących ruch sieciowy i aktywność komputerową w celu wykrywania i skutecznego udaremniania nieuprawnionych prób naruszenia zabezpieczeń rozwiązań technologicznych Biblioteki, w tym w celu blokowania dostępu do sieci Biblioteki przez złośliwe oprogramowanie, wirusy i osoby kierujące się złą wolą lub zakłócania działalności Biblioteki przez takie oprogramowanie, wirusy i osoby w inny sposób. Biblioteka nie podejmuje żadnych prób identyfikacji poszczególnych użytkowników ani ich nawyków, a na urządzeniach należących do użytkowników nie jest instalowane żadne oprogramowanie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.b („Informacje zbierane i przechowywane automatycznie”) oraz na stronie „Więcej na temat prywatności”.

10. Uzyskiwanie dodatkowych informacji

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki prywatności i praktyk w tym zakresie prosimy o przesłanie e-maila na adres privacy@nypl.org.

Można też skontaktować się z naszym działem pomocy (AskNYPL):

Ponadto ogólne dane kontaktowe NYPL można znaleźć na stronie „Kontakt z nami”: www.nypl.org/get-help/contact-us.

Więcej informacji na temat konkretnych praktyk NYPL w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie „Więcej na temat prywatności”.

 


Arabic | العَرَبِية  ·  Bengali | বাঙালি  ·  Chinese (Simplified) | 简体中文  ·  Chinese (Traditional) | 繁體中文  ·  English  ·  French | Français  ·  Haitian Creole | kreyòl ayisyen  ·  Korean | 한국어  ·  Polish | Polski  ·  Russian | Русский  ·  Spanish | Español  ·  Urdu | اُردُو