Prywatność w NYPL: więcej na temat prywatności

 


Arabic | العَرَبِية  ·  Bengali | বাঙালি  ·  Chinese (Simplified) | 简体中文  ·  Chinese (Traditional) | 繁體中文  ·  English  ·  French | Français  ·  Haitian Creole | kreyòl ayisyen  ·  Korean | 한국어  ·  Polish | Polski  ·  Russian | Русский  ·  Spanish | Español  ·  Urdu | اُردُو


 

PYTANIE: Czym są „rodzaje informacji” przekazywanych NYPL przez użytkowników (wspomniane w punkcie 2.a Polityki prywatności [Privacy Policy] NYPL)?

Kiedy rejestrują się Państwo w celu założenia konta umożliwiającego korzystanie z usług Biblioteki lub otrzymania karty bibliotecznej, pojawia się prośba o udostępnienie nam pewnych informacji. Po rejestracji oferujemy możliwość przeglądania oraz — w miarę możliwości — aktualizowania, zmieniania i usuwania niektórych przekazanych nam przez Państwa informacji. W przypadku dezaktywacji swojego konta karty bibliotecznej lub usunięcia kluczowych informacji, takich jak numer karty bibliotecznej, można utracić możliwość korzystania z pewnych usług Biblioteki, które wymagają rejestracji.

Poniżej podajemy wybrane rodzaje informacji, które mogą przekazywać Bibliotece użytkownicy, a także ich możliwy zakres.

 • Dane osobowe (Personally Identifiable Information): Wszelkie informacje pozwalające na określenie tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, kod kreskowy Biblioteki, informacje o płatnościach i inne podobne informacje.
 • Weryfikacja miejsca zamieszkania: Jest to dowód oparty na danych pochodzących na przykład z prawa jazdy, innych dokumentów tożsamości wydanych przez władze publiczne lub rachunków za media zawierających adres pocztowy (prosimy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z pełną listą dopuszczalnych form dowodu miejsca zamieszkania), używany wyłącznie w celu weryfikacji adresu i daty urodzenia. Nie przechowujemy żadnych innych informacji z Państwa dokumentów weryfikacyjnych.
 • Treści udostępnione: Obejmują wszystkie utworzone przez Państwa treści, które zdecydowali się Państwo upublicznić, korzystając z usług Biblioteki. Udostępnianym przez Państwa treściom mogą towarzyszyć Państwa zarejestrowane konto użytkownika oraz wszelkie informacje, na których wyświetlanie się Państwo zdecydowali.
 • Informacje związane z mediami społecznościowymi: Obejmują możliwość korzystania z Państwa kont w mediach społecznościowych i umieszczania treści na naszych stronach w mediach społecznościowych, na naszych stronach crowdsourcingowych lub w innych miejscach w Internecie, a także informacje, na których udostępnienie udzielili nam Państwo pozwolenia.
 • Dane logowania: Obejmują nazwę użytkownika, hasło oraz zestaw osobistych pytań dotyczących Państwa i są podawane w trakcie tworzenia internetowego konta użytkownika, umożliwiającego przeglądanie swojej ewidencji bibliotecznej w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto.
 • Ewidencja biblioteczna: Zawiera Państwa dane osobowe związane z osobistym korzystaniem z materiałów bibliotecznych (zarówno dostępnych od wypożyczania, jak i pozostałych), w tym wyszukiwaniem w komputerowych bazach danych, transakcjami wypożyczeń międzybibliotecznych, zapytaniami o materiały o określonej tematyce, e-mailami, faksami, prośbami o fotokopie materiałów bibliotecznych, prośbami o rezerwację poszczególnych pozycji oraz korzystaniem z materiałów audiowizualnych, takich jak filmy i muzyka.

PYTANIE: Czym są „rodzaje informacji” na temat użytkowników, które NYPL może automatycznie zbierać (wspomniane w punkcie 2.b „Polityki prywatności” NYPL)?

Gdy korzystają Państwo z usług Biblioteki, takich jak witryna internetowa i aplikacje mobilne, nasze serwery komputerowe automatycznie zbierają i zapisują w formie elektronicznej informacje na temat takiego korzystania. I w tym przypadku dbamy o to, by zbierana była minimalna ilość danych potrzebnych do działania naszych usług. W większości przypadków nie przechowujemy tych danych. Czasem przeglądamy je w formie zagregowanej, ale nie koncentrujemy się na Państwu jako osobach. Do przykładów informacji, które możemy zbierać, można zaliczyć adres protokołu internetowego (IP) komputera, z którego Państwo korzystają; Państwa ogólnie określoną lokalizację; rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub urządzenia elektronicznego; datę, godzinę i czas trwania Państwa wizyty; witrynę internetową, którą odwiedzili Państwo bezpośrednio przed odwiedzeniem naszej witryny internetową; strony, które odwiedzili Państwo w naszej witrynie internetowej, a także wyszukiwania, które Państwo przeprowadzili, zapytania, które Państwo zgłosili, lub inne dane dotyczące interakcji. Należy pamiętać, że informacje te są zbierane w postaci zagregowanej, a nie w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych osób.

Poniżej znajdują się przykłady rodzajów informacji o użytkowniku, które możemy zbierać w sposób automatyczny.

 • Państwa adres protokołu internetowego (IP): adres ten jest wykorzystywany przez krótki czas do sprawdzenia Państwa lokalizacji — na przykład przy składaniu wniosku o cyfrową kartę biblioteczną — ale nie jest przechowywany po zakończeniu procesu sprawdzania.
 • Państwa lokalizacja: jest ona wykorzystywana do sprawdzenia Państwa lokalizacji — na przykład podczas składania wniosku o cyfrową kartę biblioteczną — lub przez krótki czas podczas korzystania z SimplyE lub innych naszych aplikacji mobilnych w celu sprawdzenia Państwa uprawnień do karty bibliotecznej (lokalizacja jednak nie jest przechowywana).
 • Rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub urządzenia elektronicznego, z którego Państwo korzystają: dane te są wykorzystywane w postaci zagregowanej i nie dotyczą konkretnie Państwa, tylko służą nam do generowania ogólnych wskaźników dotyczących sposobów korzystania z naszych cyfrowych produktów i usług.
 • Data, godzina i czas trwania Państwa wizyty: dane te są wykorzystywane w postaci zagregowanej i nie dotyczą konkretnie Państwa, tylko służą nam do generowania ogólnych wskaźników dotyczących sposobów korzystania z naszych cyfrowych produktów i usług.
 • Witryna internetowa, którą odwiedzali Państwo bezpośrednio przed wejściem na naszą witrynę: dane te są wykorzystywane w postaci zagregowanej i nie dotyczą konkretnie Państwa, tylko służą nam do zbierania ogólnych danych pozwalających na pomiar sposobów korzystania z naszych cyfrowych produktów i usług.
 • Strony, które przeglądali Państwo w naszej witrynie: dane te są wykorzystywane w postaci zagregowanej i nie dotyczą konkretnie Państwa, tylko służą nam do zbierania ogólnych danych pozwalających na pomiar sposobów korzystania z naszych cyfrowych produktów i usług.
 • Niektóre Państwa wyszukiwania/zapytania lub inne dane dotyczące interakcji: dane te są wykorzystywane w postaci zagregowanej i nie dotyczą konkretnie Państwa, tylko służą nam do zbierania ogólnych danych pozwalających na pomiar sposobów korzystania z naszych cyfrowych produktów i usług.

PYTANIE: Jak są wykorzystywane moje dane osobowe i kto ma do nich dostęp? (z punktu 4.a)

Poniżej podano kilka przykładów sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych w celu świadczenia usług Biblioteki na Państwa rzecz (zależą one od tego, z których usług zdecydują się Państwo korzystać).

 • Ewidencja biblioteczna: Ewidencja biblioteczna to ewidencja zawierająca imiona i nazwiska lub inne dane osobowe dotyczące użytkowników biblioteki, w tym m.in. ewidencja wypożyczeń, wyszukiwań w komputerowych bazach danych, transakcji wypożyczeń międzybibliotecznych, zapytań o materiały o określonej tematyce, zapytań o fotokopie, zapytań o rezerwację poszczególnych pozycji oraz korzystania z materiałów audiowizualnych, filmów lub nagrań fonograficznych.
 • Dane osobowe i weryfikacja miejsca zamieszkania w celu wydania kart bibliotecznych: jeśli użytkownik zdecyduje się podać adres e-mail, NYPL może go wykorzystać do wysyłania powiadomień dotyczących konta i innych komunikatów. Ewidencja biblioteczna pomaga nam w utrzymaniu naszych zbiorów oraz weryfikacji ewidencji zapłaconych i niezapłaconych kar nakładanych na użytkowników.
 • Treści udostępnione, dane logowania i ewidencja biblioteczna: używane — na mocy Państwa zgody i wskazanych przez Państwa preferencji — w celu świadczenia ulepszonych lub spersonalizowanych usług.
 • Dane osobowe, dane logowania i weryfikacja miejsca zamieszkania: wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do e-booków za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych.
 • Dane osobowe: wykorzystywane w związku z inkasem lub przetwarzaniem płatności, karami oraz zakupami w sklepach.
 • Dane osobowe: wykorzystywane w związku z administrowaniem promocjami i ankietami.
 • Dane osobowe: wykorzystywane do zapewnienia możliwości dalszego zaangażowania się w działalność Biblioteki poprzez kampanie promocyjne i mające na celu pozyskiwanie środków.
 • Pliki cookie: są to małe pliki składające się z liter i cyfr, które przechowujemy w Państwa przeglądarce lub na dysku twardym Państwa komputera. Mogą one być przechowywane zarówno przez jedną sesję przeglądarki, jak i przez dłuższy czas. Używamy plików cookie w celu zbierania informacji o Państwa aktywności w zakresie przeglądania stron, do odróżniania Państwa od innych użytkowników, zapewniania poszczególnych funkcji oraz do analiz sposobów korzystania z usług Biblioteki. W celu gromadzenia informacji możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:
  • Niezbędne pliki cookie. Niektóre pliki cookie są niezbędne w związku z udostępnianiem Państwu usług Biblioteki. Bez tego rodzaju plików cookie nie możemy świadczyć usług na Państwa rzecz.
  • Funkcjonalne pliki cookie. Służą do rozpoznania Państwa, gdy ponownie korzystają Państwo z usług Biblioteki. Dzięki temu możemy dostosować nasze treści do Państwa i zapamiętywać Państwa preferencje (np. wybór języka lub regionu).
  • Analityczne lub wydajnościowe pliki cookie. Używamy również plików cookie do celów analitycznych, aby realizować, utrzymywać i ulepszać nasze usługi. Możemy używać własnych analitycznych plików cookie lub korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych, takich jak Google Analytics, w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem pewnych danych analitycznych w naszym imieniu. Dostawcy ci mogą również gromadzić informacje o korzystaniu przez Państwa z innych witryn internetowych, aplikacji i zasobów online. Mogą Państwo zrezygnować z Google Analytics, instalując dostępną tutaj wtyczkę do przeglądarki Google.

PYTANIE (z punktu 4.a): Jak NYPL wykorzystuje moje dane?

Oprócz danych związanych z kontem karty bibliotecznej, Biblioteka może wykorzystywać dodatkowe informacje dla następujących celów, aby rozbudowywać i ulepszać usługi:

 • Dane związane z rejestracją na imprezy, w tym imię i nazwisko oraz e-mail.
 • Programy edukacyjne
  • Zbieramy dane osobowe w ramach programów opartych na zapisach.
  • Wykorzystujemy dane osobowe w ramach ocen wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Zamieszczamy zdjęcia i filmy przedstawiające uczestników programów w naszej witrynie internetowej (za ich zgodą).
  • Wykorzystujemy dzieła w naszej witrynie internetowej (za zgodą ich twórców).
  • Programy/platformy oprogramowania z zakresu technologii edukacyjnych, za pomocą których NYPL lub użytkownik zakłada konto lub do których udzielamy dostępu.
  • Zbieramy dane do biuletynów NYPL.
  • Aby umożliwić użytkownikom dostęp do „Studio 40” NYPL (w Bibliotece Fundacji Stavrosa Niarchosa, SNFL) i zapewnić wstępne szkolenie.
  • Dla celów programów finansowanych przez stan (takich jak alfabetyzacja i szkolenia językowe).
  • Dla celów programów usług zawodowych.
 • Informacje o zapisach na programy i zajęcia (np. angielski jako język obcy, czyli ESOL, zajęcia poświęcone technologiom, programy dla dzieci i młodzieży).
 • Zanonimizowane lub zagregowane informacje z ankiet (płeć, dochód, wykształcenie), inne dane zbierane anonimowo i wykorzystywane w sposób zagregowany.
 • Komunikacja elektroniczna: e-maile i preferencje dotyczące komunikacji elektronicznej są zbierane w celu wysyłania biuletynów elektronicznych do subskrybentów.
 • Dane związane z kampaniami promocyjnymi: dane obejmujące imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail są zbierane na potrzeby kampanii promocyjnych; wiadomości i dane użytkownika mogą być wysyłane do wybranych funkcjonariuszy podczas kampanii, zgodnie z opisem na stronach internetowych kampanii promocyjnych.
 • Pozyskiwanie funduszy: imię i nazwisko, adres i historia darowizn (NIE historia kart kredytowych ani nie dane historyczne pozyskane z innych instytucji, którym przekazywano darowizny) są wykorzystywane w celu sugerowania wysokości darowizn.
 • Usługi podmiotów zewnętrznych mogą wykorzystywać informacje zgodnie z własnymi politykami prywatności.

Gdy tylko jest to możliwe, informujemy użytkowników, kiedy i jak ich dane są wykorzystywane do celów programu.

PYTANIE (z punktu 4.c): Co oznacza „publiczne udostępnianie treści” i jak mogę to kontrolować?

Jeżeli zdecydują się Państwo na udostępnianie treści lub komentarzy za pośrednictwem naszych programów bądź usług online, mogą one być publicznie dostępne. Mogą Państwo usunąć niektóre udostępnione przez siebie treści, ale niektóre udostępnione treści interaktywne mogą pozostać powiązane z Państwem i/lub Państwa zarejestrowanym kontem użytkownika nawet po usunięciu Państwa konta. Poniżej przedstawiono kilka przykładów typów treści, które mogą być udostępniane publicznie.

 • Komentarze do ankiet, które są anonimizowane lub wykorzystane za zgodą (np. anonimowe cytaty podane w odpowiedziach na ankiety).
 • Komentarze na blogach, komentarze lub „polubienia” w mediach społecznościowych, komentarze w kampaniach bibliotecznych i zgłoszenia (np. cyfrowe „karteczki samoprzylepne”).
 • Publiczne recenzje (np. recenzje zamieszczone w Google business, App Store, Google Play).
 • Zdjęcia, które mogą być udostępniane po uzyskaniu zatwierdzenia/zgody przez Bibliotekę.

PYTANIE (z punktu 5): Jakie mam możliwości, jeśli chodzi o zarządzanie danymi związanymi z moim kontem w Bibliotece?

Większością danych można zarządzać w ramach swojego zarejestrowanego konta użytkownika, ale można też poprosić o pomoc naszych pracowników pod numerem telefonu 1-917-ASK-NYPL, wysyłając e-mail na adres gethelp@nypl.org bądź odwiedzając filię Biblioteki i rozmawiając z naszym personelem. Nasze systemy przechowywania danych są skonfigurowane w sposób, który pomaga nam chronić informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Dlatego zbierane przez nas dane są zapisywane (na tych samych zasadach, które przedstawiliśmy wyżej) również w systemach przechowywania kopii zapasowych. W związku z tym ewentualne aktualizacje, zmiany lub usunięcia Państwa danych albo preferencji mogą nie być od razu widoczne we wszystkich kopiach posiadanych przez nas informacji — dane takie mogą też nie zostać usunięte z naszych systemów przechowywania kopii zapasowych do czasu ich zaktualizowania i zastąpienia.

PYTANIE: Jak mogę zarządzać moją komunikacją elektroniczną z Biblioteką, w tym m.in. biuletynami elektronicznymi, informacjami bibliotecznymi oraz wiadomościami o zbiórkach środków?

Komunikacją elektroniczną z Biblioteką można zarządzać na wiele sposobów. Poniżej podajemy kilka przykładów.

 • Zarządzanie istniejącymi subskrypcjami biuletynu elektronicznego NYPL: Jeśli chcieliby Państwo wybrać, które biuletyny elektroniczne chcą Państwo otrzymywać od NYPL, prosimy kliknąć łącze „Manage Subscriptions” („Zarządzaj subskrypcjami”) na dole otrzymanego biuletynu elektronicznego NYPL lub kliknąć tutaj.
 • Rezygnacja z subskrypcji jednego biuletynu elektronicznego NYPL lub z jednego rodzaju wiadomości: Aby zrezygnować z subskrypcji określonego biuletynu elektronicznego lub rodzaju e-maili od NYPL, należy kliknąć opcję „1-Click Unsubscribe” („Rezygnacja z subskrypcji jednym kliknięciem”) na dole e-maila od NYPL. Taka rezygnacja zostanie rozpatrzona w trybie natychmiastowym.
 • Rezygnacja z wszystkich e-maili od NYPL: Należy kliknąć tutaj, aby zrezygnować ze wszystkich e-maili od NYPL, w tym biuletynów elektronicznych, zaproszeń na imprezy, powiadomień o czynnościach i wiadomości dotyczących pozyskiwania funduszy.
 • Zawsze mogą Państwo skontaktować się z Ask NYPL, aby uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się, jak sprawdzać i zmieniać dokonane wybory.

PYTANIE: Jak mogę zrezygnować z tradycyjnej korespondencji związanej z pozyskiwaniem funduszy?

W celu rezygnacji z otrzymywania tradycyjnej korespondencji związanej z pozyskiwaniem środków można napisać na adres friends@nypl.org.

Od czasu do czasu posiadacze kart bibliotecznych Biblioteki mogą otrzymywać korespondencję związaną ze swoją kartą biblioteczną lub kontem bibliotecznym. Sposób usunięcia Państwa konta karty bibliotecznej opisano w odpowiedzi na pytanie dotyczące punktu 5 Polityki prywatności.

PYTANIE (z punktu 2.b): Jakiego rodzaju dane są przechwytywane i przechowywane przez kamery monitoringu NYPL?

Nasze kamery monitoringu znajdują się wewnątrz, a często także na zewnątrz większości naszych obiektów. Nagrania wideo z tych kamer służą wyłącznie do monitorowania bezpieczeństwa Biblioteki, są przechowywane przez maksymalnie 30 dni i są udostępniane poza NYPL wyłącznie na podstawie wezwania do sądu lub nakazu sądowego, zgodnie z treścią punktu „Wnioski prawne” (punkt 6) naszej Polityki prywatności.

PYTANIE (z punktu 3): Jakiego rodzaju dane i informacje biometryczne są przechwytywane przez usługi podmiotów zewnętrznych powiązane z NYPL?

Jeśli korzystają Państwo z usług, których Biblioteka nie jest właścicielem, usługi te mogą zbierać dane o Państwu lub znajdujących się w pobliżu Państwa osobach. Dane te mogą obejmować dane biometryczne, takie jak dźwięki głosów lub obrazy twarzy przechwycone przez komputer bądź urządzenie mobilne. Jeśli więc na przykład biorą Państwo udział w programie online z domu, głosy lub twarze osób w Państwa domu mogą zostać przechwycone.

Biblioteka nie zbiera ani nie kontroluje danych zbieranych przez usługi podmiotów zewnętrznych. Chociaż podejmujemy kroki w celu sprawdzenia tych usług, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności każdej z usług, z których korzystają Państwo za pośrednictwem Biblioteki. Dane głosu i twarzy mogą być wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne wraz z innymi danymi zbieranymi za pośrednictwem usług, z których Biblioteka nie korzysta.

PYTANIE: Jak aplikacja SimplyE wykorzystuje moje dane?

ODPOWIEDŹ: SimplyE jest zaprojektowaną przez NYPL aplikacją opracowaną z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zakresie kontroli prywatności, w tym następujących uprawnień:

 • Uprawnienie „camera” („aparat”) jest używane, gdy chcą Państwo zrobić zdjęcie numeru swojej karty bibliotecznej zamiast go wpisywać z klawiatury. Wielu naszych użytkowników ma fizyczne karty biblioteczne — ta funkcja została dodana dla ich wygody. Obraz nie jest zapisywany na Państwa urządzeniu jako zdjęcie. Na nowszych urządzeniach można zezwalać aplikacjom na korzystanie z tej funkcji. W starszych modelach można wyłączyć tę funkcję po pobraniu aplikacji, przechodząc do ustawień aplikacji.
 • Funkcja „Location” („Lokalizacja”) służy wyłącznie do sprawdzenia, czy znajdują się Państwo w stanie Nowy Jork, gdy po raz pierwszy składają Państwo wniosek o kartę biblioteczną NYPL. Podczas rejestracji karty zostaną Państwo poproszeni o włączenie funkcji Location Access (Dostęp do lokalizacji). Państwa lokalizacja GPS nie jest jednak przesyłana na żaden serwer. Jeżeli Państwa urządzenie nie będzie znajdować się w stanie Nowy Jork, aplikacja mobilna SimplyE po prostu nie zainicjuje procesu rejestracji. Sam proces rejestracji nie odbiera ani nie przechowuje danych dotyczących lokalizacji. Jeżeli posiadają już Państwo kartę biblioteczną, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dostępu do lokalizacji.
 • Uprawnienie „storage” („przechowywanie”) jest wymagane do przechowywania pobranych e-booków w pamięci masowej urządzenia.
 • Uprawnienie „Wi-Fi” pozwala aplikacji sprawdzać, czy sieć Wi-Fi jest włączona. Mogą Państwo również zdecydować, aby aplikacja uzyskiwała dostęp do e-booków, korzystając wyłącznie z Wi-Fi, a nie z danych komórkowych.
 • Obecna wersja aplikacji mobilnej SimplyE pyta o zgodę na używanie mikrofonu urządzenia, ale jest to niepotrzebne, ponieważ SimplyE nigdy nie uzyskuje dostępu do mikrofonu urządzenia. Zostało to spowodowane błędem z naszej strony — SimplyE nie potrzebuje tego uprawnienia, nigdy nie uzyskuje dostępu do mikrofonu urządzenia i od następnej wersji nie będzie prosić o dostęp do niego.

Opisy uprawnień widoczne w opisie aplikacji mobilnej SimplyE w sklepie Google Play są ogólnymi opisami Google tego, co aplikacja z tymi uprawnieniami może robić. Nie odzwierciedlają one tego, co aplikacja mobilna SimplyE rzeczywiście robi. Na przykład aplikacja z uprawnieniem do robienia zdjęć i filmów może używać aparatu fotograficznego urządzenia, gdy tylko jest otwarta, ale SimplyE używa go tylko w jednej konkretnej sytuacji: gdy użytkownik chce zrobić zdjęcie swojej karty bibliotecznej.

Kod źródłowy aplikacji mobilnej SimplyE jest dostępny do wglądu publicznego, a my chętnie przyjmujemy zgłoszenia błędów — zwłaszcza dotyczących problemów z bezpieczeństwem i prywatnością. Nie używamy tych funkcji ani nie uzyskujemy do nich dostępu w celu wykonywania innych czynności niż opisane wyżej.

W razie dodatkowych pytań dotyczących aplikacji SimplyE lub innych usług NYPL prosimy o kontakt z NYPL.

PYTANIE (z punktu 8): Co się dzieje z moimi danymi, gdy korzystam z publicznego komputera NYPL lub sieci Wi-Fi NYPL?

Kiedy dokonują Państwo rezerwacji komputera stacjonarnego lub laptopa w Bibliotece, numer kodu kreskowego, data i godzina rezerwacji są zapisywane na 30 dni. Po tym czasie dane są anonimizowane dla celów sprawozdawczości statystycznej i przechowywane przez czas nieokreślony.

Kiedy podłączą Państwo swoje urządzenie do sieci Wi-Fi NYPL, adres MAC Państwa urządzenia oraz potwierdzenie zaakceptowania przez Państwa warunków świadczenia usług są przechowywane przez 7 dni.

Cały ruch internetowy NYPL jest filtrowany pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie dzieci w Internecie (Children’s Internet Protection Act). System filtrujący rejestruje odwiedzane domeny najwyższego poziomu, kategorię witryny, dane i czas wizyty, dyspozycję (tj. czy dostęp do danej witryny został umożliwiony, zablokowany itp. oraz adres IP systemu inicjującego żądania. Przeglądane i przesyłane treści nie są monitorowane ani rejestrowane. Dane osobowe nie są przechowywane wraz z takimi danymi. Takie dane niebędące danymi osobowymi są przechowywane przez 30 dni.

PYTANIE (z punktu 10): Jak mogę skontaktować się z kimś w NYPL, aby zadać pytanie dotyczące prywatności lub pytania dotyczące moich danych osobowych przechowywanych przez Bibliotekę lub jej dostawców?

Jeśli będą Państwo mieć pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności i praktyk w tym zakresie, prosimy o przesłanie e-maila na adres privacy@nypl.org.

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym działem pomocy (Ask NYPL):

Ponadto ogólne dane kontaktowe NYPL można znaleźć tutaj: www.nypl.org/get-help/contact-us

 


Bengali | বাঙালি  ·  Chinese (Simplified) | 简体中文  ·  Chinese (Traditional) | 繁體中文  ·  English  ·  French | Français  ·  Haitian Creole | kreyòl ayisyen  ·  Korean | 한국어  ·  Polish | Polski  ·  Russian | Русский  ·  Spanish | Español


 

Polityka prywatności (Privacy Policy) Nowojorskiej Biblioteki Publicznej